Kategorier
Blog

Internt generationsskifte

M&A Frontline har haft fornøjelsen af at hjælpe PF Biler ApS i Harlev gennem de første og vanskelige processer med et generationsskifte.
”Gennem 2022 har vi haft mange møder og drøftelser. Disse har været grundlæggende vigtige, da sådanne processer, udover at være komplicerede, også indeholder en lang række af følelser og overvejelser som skal drøftes igennem” udtaler Ulrik Uhrskov fra M&A Frontline.

Peter Faarborg, som i 1986 etablerede PF Biler ApS, kontaktede mig sammen med John Nielsen, JN Consult, og spurgte om jeg kunne hjælpe dem gennem processen. Efter nogle indledende møder, hvor vi skulle etablere den gensidige tillid til hinanden, igangsattes processen. Samarbejdet mellem M&A Frontline og John Nielsen, JN Consult, har gennem hele processen været godt og til fælles glæde.

Den 1. januar 2023 solgte Peter Faarborg 20% af virksomheden til hver af de mangeårige medarbejdere Claus Porse og Riko Yde.
”Den tekniske del med værdisætning, ejeraftale, særeje osv. er ofte den mest enkle del af sådanne generationsskifte. Det er alle de overvejelser og drøftelser der ligger forud som der skal prioriteres tid på. Her har Ulrik Uhrskov været en stor hjælp for os alle” udtaler Peter Faarborg.

”PF Biler har gennem alle årene været drevet godt og repræsenterer en stærk autoværksted, hvor der er sunde værdier og kunde i centrum. Med opstarten af generationsskiftet, har Peter vist rettidig omhu og sikret, at værkstedet også i årene fremover lever op til disse værdier” afslutter Ulrik Uhrskov.

Kategorier
Blog

EJERSKIFTE

M&A Frontline ® har i en strategisk handel haft fornøjelsen af at være rådgiver for vækstvirksomheden Greenway-Denmark med salg til HCH Gruppen A/S i Silkeborg.

Med salget indgår Greenway-Denmark nu i en af Danmarks førende leverandør inden for produkter til bageri, fast food og catering. HCH Gruppen A/S er samtidig en af landets største leverandører af økologiske og biodynamiske devarer.

Greenway-Denmark er grundlagt i 2006 og har oplevet stor vækst på bionedbrydelige engangsservice og emballage.

Grundlæggerne af Greenway-Denmark, Søren Andreassen og Flemming Ramlov, fortsætter begge deres store arbejde i HCH Gruppen A/S.

Ulrik Uhrskov hos M&A Frontline ® har rådgivet i salgsprocessen.

“M&A Frontline ® har gennem hele processen arbejdet intens med at finde den rette fremtidige ejer til vores virksomhed. Vi har været trygge gennem hele processen og giver de bedste anbefalinger herfra” udtaler Søren Andreassen og Flemming Ramlov.

Kategorier
Blog

Generationsskifte Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted A/S

M&A Frontline har haft fornøjelsen af at assistere Jesper Ravnsgaard med at fremtidssikre Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted A/S i Herning gennem et generationsskifte og salg af virksomheden til Christian Reventlow.

Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted A/S er en specialiseret underleverandør til en række store internationale industrivirksomheder og virksomheden har udviklet en stærk industriservice kapabilitet. Dertil servicerer Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted A/S en række byggerelaterede virksomheder samt i mindre grad private kunder.

Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted A/S er midt i en imponerende vækstrejse og dette generationsskifte sikrer et solidt fundament for fortsat udvikling og vækst. Jesper Ravnsgaard fortsætter som en del af den daglige ledelse af virksomheden.

M&A Frontline takker for tilliden og det gode samarbejde mellem både sælger og køber samt disses rådgivere. Samtidig ser vi frem til at følge den spændende vækstrejse for virksomheden.
Kategorier
Blog

Er din virksomhed salgsklar?

Vi møder ofte ejerledet virksomheder, som for sent erkender, at deres virksomhed ikke nødvendigvis er klar til at gå i en salgsproces.

Via SMV Pro har M&A Frontline sammen med Erhvervshusene udviklet 2 ejerskiftepakker med en skræddersyet proces til din virksomhed. Se evt. mere om forløbet her: SMV Pro Ejerskifte

Gennem forløbet får du som ejerleder hjælp til identifikation og håndtering af de forhold i din virksomhed, som hjælper dig godt på vej i ejerskifteprocessen.

M&A Frontline er forhåndsgodkendt som rådgiver til disse processer.

Forløbet starter med en kop kaffe hos dig og gennemgang af forløbet og dine muligheder. Copyright Ulrik Uhrskov

Kategorier
Blog

Hvad er værdien af din virksomhed?

Den største del af din formue?
Du er formentlig allerede igang med årsrapporten for 2022. Måske generalforsamlingen også allerede er planlagt?

I den forbindelse har du forholdt dig kritisk til spørgsmål som:
• Hvad mit varelager er værd?
• Hvilke af mine debitorer har besvær med at betale?
• Hvilke investeringer og markedsmuligheder ser vi for 2023 og 2024?

Hertil kommer en lang række af andre store og små spørgsmål, som dukker op i forbindelse med regnskabsafslutning.
Har du nogensinde gjort dig selv den tjeneste at få en vurdering af, hvad hele din virksomhed er værd?

Mange virksomhedsejere giver først dette spørgsmål en overvejelse, hvis de bliver kontaktet om et evt. salg af deres virksomhed. Underligt nok, da det ofte er den største del af formuen, der er bundet i virksomheden.

Manglende viden er dokumenteret
Som du måske er bekendt med har Center for Ejerledede Virksomheder offentliggjort den hidtil største undersøgelse af danske ejerledede generationsskifte planlægning.
Undersøgelsen viser bl.a. at over halvdelen af ejerlederne forventer, at deres virksomhed skal sælges som et led i generationsskifte. Enten inden for familien, eller til en ekstern køber.
Ca. 25% af de adspurgte anfører også, at de opfatter en begrænset eller manglende viden om, hvad deres virksomhed er værd.

Hvordan kommer du videre?
Rigtig mange virksomhedsejere venter med en værdisætning til det aktuelle behov opstår. Men har du overvejet, om der kan optimeres på nogle forhold i din virksomhed, således salgsprisen kan øges? Værdien af din virksomhed er dynamisk og ændres i takt med, at din indtjening forøges eller formindskes.

Uafhængig rådgiver
Ligeledes er det afgørende vigtigt, at markedet af købere undersøges grundigt, således at den helt rigtige køber findes. Det er i den sammenhæng væsentlig at vælge en uafhængig rådgiver, der har et stort netværk og mange kontaktflader. Kun på den vis opnår du som sælger sikkerhed for, at den rigtige køber findes, og du opnår den rette pris. En dygtig uafhængig rådgiver etablerer tidligt i en værdiansættelsesproces ofte et godt samarbejde med dine eksisterende rådgivere som eks. revisor og advokat.

Start i god tid
Som jeg i en tidligere artikel har skrevet om, er det min erfaring, at opstart af en proces ikke bliver et her-og-nu billede for at sikre den optimale værdisætning. Ofte er der forskellige forhold en uafhængig virksomhedsrådgiver kan pege på for at sikre en god proces med minimale problemer for sælger.

Jeg oplever ofte, at en virksomhedsejer afviser at starte en dialog omkring enten værdiansættelse eller salgsmodning. Typisk er problemet ikke, at indehaveren ikke vil sørge for at virksomheden kommer godt videre, men som regel, at indehaveren er usikker på, hvilken fremtid han/hun selv vil stå overfor efter salget. Også denne usikkerhed er en tidlig opstart af processen med til at afhjælpe, idet indehaveren har god tid til at forberede sig på overgangen.

Copyright Ulrik Uhrskov, februar 2023.

Kontakt os
close slider

    Kontakt os