Salg af virksomhed

Et salg af virksomhed, bl.a. i forbindelse med generationsskifte er en væsentlig beslutning, der stiller store krav til både salgsproces og salgsstrategi.

Virksomheden skal i salgsprocessen præsenteres bedst muligt, herunder skal de forretningsmæssige og strategiske udviklingsmuligheder for den rigtige nye ejer til at videreføre virksomheden med succes, belyses.

Vi opsøger og tiltrækker interesse fra både danske og internationale købere samt kapitalfonde og til-rettelægger et velstruktureret procesforløb med fokus på at opretholde momentum i salgsprocessen samt at nå de fastsatte succeskriterier.

I samarbejde med virksomheden og dens ejere analyserer og kvalificerer vi virksomhedes position og muligheder i markedet, omfattende:

  • Forretningsmæssig og finansiel analyse, der danner grundlag for en værdiansættelse af virksomheden
    Du kan få et estimat her: Værdiansættelse af virksomhed
  • Opbygning af en salgscase med salgsmateriale og andet præsentationsmateriale med henblik på beskrivelse af virksomhedens grundlæggende value drivers
  • Identifikation af og kontakt til potentielle købere
  • Planlægning og styring af processen samt koordinering til andre rådgivere
  • Forberedelse og deltagelse i due diligence
  • Bistand ved både indledende og afsluttende kontraktforhandlinger mellem køber og sælger sammen med øvrige rådgivere samt gennemførelse af transaktionen.

M&A Frontline forsøger at adskille os fra vores kollegaer i branchen ved at vi gerne vil stå på mål for det vi siger, vi kan.

Vi fastsætter altid vores honorar efter individuelle forhandlinger og drøftelser, men vores honorar er altid sammensat, så vi har en klar interesse fællesskab i at du får solgt din virksomhed. Så vores primære honorar er baseret på, at du har succes med salg af din virksomhed.

Lad os tage en uforpligtende snak om salg af din virksomhed