Kategorier
Blog

Hvad er værdien af din virksomhed?

Den største del af din formue?
Du er formentlig allerede igang med årsrapporten for 2022. Måske generalforsamlingen også allerede er planlagt?

I den forbindelse har du forholdt dig kritisk til spørgsmål som:
• Hvad mit varelager er værd?
• Hvilke af mine debitorer har besvær med at betale?
• Hvilke investeringer og markedsmuligheder ser vi for 2023 og 2024?

Hertil kommer en lang række af andre store og små spørgsmål, som dukker op i forbindelse med regnskabsafslutning.
Har du nogensinde gjort dig selv den tjeneste at få en vurdering af, hvad hele din virksomhed er værd?

Mange virksomhedsejere giver først dette spørgsmål en overvejelse, hvis de bliver kontaktet om et evt. salg af deres virksomhed. Underligt nok, da det ofte er den største del af formuen, der er bundet i virksomheden.

Manglende viden er dokumenteret
Som du måske er bekendt med har Center for Ejerledede Virksomheder offentliggjort den hidtil største undersøgelse af danske ejerledede generationsskifte planlægning.
Undersøgelsen viser bl.a. at over halvdelen af ejerlederne forventer, at deres virksomhed skal sælges som et led i generationsskifte. Enten inden for familien, eller til en ekstern køber.
Ca. 25% af de adspurgte anfører også, at de opfatter en begrænset eller manglende viden om, hvad deres virksomhed er værd.

Hvordan kommer du videre?
Rigtig mange virksomhedsejere venter med en værdisætning til det aktuelle behov opstår. Men har du overvejet, om der kan optimeres på nogle forhold i din virksomhed, således salgsprisen kan øges? Værdien af din virksomhed er dynamisk og ændres i takt med, at din indtjening forøges eller formindskes.

Uafhængig rådgiver
Ligeledes er det afgørende vigtigt, at markedet af købere undersøges grundigt, således at den helt rigtige køber findes. Det er i den sammenhæng væsentlig at vælge en uafhængig rådgiver, der har et stort netværk og mange kontaktflader. Kun på den vis opnår du som sælger sikkerhed for, at den rigtige køber findes, og du opnår den rette pris. En dygtig uafhængig rådgiver etablerer tidligt i en værdiansættelsesproces ofte et godt samarbejde med dine eksisterende rådgivere som eks. revisor og advokat.

Start i god tid
Som jeg i en tidligere artikel har skrevet om, er det min erfaring, at opstart af en proces ikke bliver et her-og-nu billede for at sikre den optimale værdisætning. Ofte er der forskellige forhold en uafhængig virksomhedsrådgiver kan pege på for at sikre en god proces med minimale problemer for sælger.

Jeg oplever ofte, at en virksomhedsejer afviser at starte en dialog omkring enten værdiansættelse eller salgsmodning. Typisk er problemet ikke, at indehaveren ikke vil sørge for at virksomheden kommer godt videre, men som regel, at indehaveren er usikker på, hvilken fremtid han/hun selv vil stå overfor efter salget. Også denne usikkerhed er en tidlig opstart af processen med til at afhjælpe, idet indehaveren har god tid til at forberede sig på overgangen.

Copyright Ulrik Uhrskov, februar 2023.

Kontakt os
close slider

    Kontakt os