Mindre og mellemstore virksomheder vækster gennem internationalisering

Konkurrencekraft via internationalisering sat på den strategiske dagsorden

Mange virksomhedsledere bruger givetvis lidt af sommeren til at tænke over virksomhedens situation, dens udfordringer og muligheder samt ikke mindst, hvordan virksomhedens konkurrencekraft fortsat sikres eller udbygges på det internationale marked.

I 2014 har vi været involveret i flere opgaver i forbindelse med internationaliseringsprojekter hos mindre og mellemstore virksomheder, indenfor vidt forskellige industrier/brancher. Det gennemgående træk er, at projekterne skal sikre fremtidig vækst gennem styrket tilstedeværelse på det internationale marked, og derfor igangsættes opkøb eller etablering af strategiske samarbejder, f.eks. i form af joint ventures.

Baggrunden er ofte, at virksomheden har opnået at etablere nogen eksport samt evt. også at skabe andre værdifulde samarbejdsrelationer i udlandet. Der er herved etableret et fundament, der nødvendigvis på et tidspunkt sætter overvejelse om investeringer udenfor Danmark på virksomhedens strategiske dagsorden.

Mindre- og mellemstore virksomheder kan med etablering af et strategisk partnerskab sammen med en lokal (udenlandsk) aktør eller med en egentlig investering i en udenlandsk virksomhed placeret rigtigt i værdikæden, opnå både vækst og højere rentabilitet samt en forbedret evne til at innovere – i bred forstand. Dette er igen med til at skabe både yderligere vækst og internationalisering.

Internationalisering har stor betydning for virksomhedens udvikling

Undersøgelser offentliggjort af det Europæiske Agentur for Small & Medium-sized Enterprises, dokumenterer, at internationalisering fremmer en virksomheds udvikling og dens evne til at skabe konkurrencekraft. Jo mere en virksomhed lærer at begå sig internationalt ift. samarbejdspartnere, kunder, leverandører mv., jo mere modnes virksomheden til at indlede internationaliseringstiltag i form af strategiske samarbejder og etablering/opkøb i udlandet.

Det er vores erfaring, at de fleste virksomheder ikke får sat virksomhedens internationale investeringer på den strategiske dagsorden i rette tid, og derfor heller ikke får struktureret den mest udviklende del af internationaliseringen; dermed bliver etableringen i udlandet i form af samarbejder, set-up, datterselskaber mv. for tilfældig. De rette muligheder bliver ikke nødvendigvis bragt i spil, og risikoen for at noget går galt er derfor også større, end hvis internationaliseringen sker i form af en struktureret proces funderet i virksomhedens ledelsesgrundlag.

Tilstedeværelse i udlandet kræver, at kompetencer og kapabilitet er til stede i virksomheden, og derfor skal internationaliseringen udvikles indefra i virksomheden. Det er en læringsproces i forhold til kunder, kulturer, sprog mv.; en proces som bygges op over år og undervejs indlejres i virksomhedens funktioner og forretningsområder.

At internationaliseringsprocessen er vanskeligt at håndtere for de mindre- og mellemstore virksomheder ses bl.a. i form af det meget lave antal direkte investeringer i udlandet; historiske tal viser at under 3 % af de mindre- og mellemstore virksomheder investerer direkte i udlandet, jf. tidligere omtalte undersøgelser.

I et målrettet samarbejde med nogle mindre- og mellemstore virksomheder har vi i 2014 deltaget i flere internationaliseringsprojekter med henblik på opkøb af mindre virksomheder i udlandet. Sådanne strukturerede projekter medvirker stærkt til både virksomhedens internationalisering og til en professionalisering af virksomhedens beslutningsgrundlag og ledelsesprocesser.

I M&A Frontlines artikel-sektion vil man løbende kunne læse om internationaliseringsprojekter, herunder de strategiske rammer og forudsætninger.

For yderligere information eller for en drøftelse af muligheder i relation til ovennævnte, kontakt:

Jørgen Christensen, partner E-mail: jc@frontline-cf.com

Jørgen Christensen