Photo of Rådgivning og styring

Rådgivning og styring

Vi yder finansiel og strategisk rådgivning i forbindelse med virksomhedshandler og kapitaltransaktioner, primært rettet mod mellemstore virksomheder.

Vi styrer hele processen, afdækker finansieringsmuligheder, forhandler kommercielle vilkår i forbindelse med lånefremskaffelse eller aktieoverdragelsesaftaler frem til fuld gennemførelse af transaktionen.

Vore hovedydelsesområder er køb og salg af virksomhed, fusioner, strategisk finansiel rådgivning (salgs-modning samt strategisk/taktisk sparring), kapitalfremskaffelse samt rådgivning omkring turn-arounds og restruktureringer. Vi er med fra de tidlige overvejelser, herunder modning af virksomheden i for-bindelse med et salg og afklaring af opkøbsstrategi i forbindelse med et køb.

Vores rådgivning i forbindelse med turn-arounds og restruktureringer er koncentreret omkring de stra-tegiske overvejelser, herunder afdækning af muligheder for frasalg af forretningsenheder eller dele af virk-somheden, drøftelser med långivere samt kapitaltilførsel.