Opkøbsstrategier

Vækst via opkøb er en af virksomhedens strategiske udviklingsmuligheder. Skal et opkøb blive en succes, så skal opkøbsstrategien tage udgangspunkt i virksomhedens overordnede strategi.

Med vores deltagelse sammentænkes strategi, transaktion og synergirealisering inden den egentlige opkøbsproces sættes i gang.

Vi bidrager i sådan en proces med bl.a.:

  • At få klart frem, hvad et opkøb skal bidrage med af værdi samt, hvorledes dette vil understøtte virksomhedens udvikling
  • At få identificeret og prioriteret mulige opkøb, der er mest værdiskabende for virksomhedens udvikling
  • At få analyseret virksomhedens finansieringskapacitet og klarlagt de potentielle finansieringsmuligheder
  • At få frem hvordan et muligt opkøb påvirker virksomhedens markeds- og forretningsmæssige samt strategiske situation.