Photo of Kompetencer

Kompetencer

M&A Frontline leverer et unikt rådgivningskoncept hvor vi med fokus og indsigt imødekommer vi vore kunders behov for ekspertise og direkte international tilgang til løsning af opgaverne på en hurtig og effektiv måde.

Vores rådgivere har alle en lang professionel karriere inden for drifts- og strategiledelse samt finansiel og strategisk rådgivning inden for køb & salg af virksomhed, og har her igennem opbygget et stærkt renommé som troværdige og professionelle rådgivere.

Vores kompetencer er baseret på rådgivning ved en lang række nationale og internationale transaktioner samt opgaver for personligt ejede virksomheder eller internationale koncerner, hvor vi har erhvervet afgørende praktiske forudsætninger for at kunne medvirke med succes som rådgivere ved en gennemført transaktion.

Vores kompetencer inden for området er brede og omfatter bl.a. vurdering af salgbarhed og værdi, viden om hvordan købere og finansieringskilder ser på pris, synergi, overtagelsesmodeller mv. Vi medvirker også som taktisk sparringspartner for mindre og mellemstore privatejede virksomheder, med henblik på at bistå ejerne både i styring af processer samt at etablere et godt beslutningsgrundlag for maksimering af ejernes og virksomhedens værdi.

Audiocanstockphoto5725223Serverscanstockphoto0246532