Photo of Ulrik Uhrskov

Ulrik Uhrskov

Partner

Ulrik Uhrskov er en af stifterne bag M&A Frontline.

Har bred og mangeårig erhvervs- og ledelsesmæssig erfaring fra den finansielle sektor med mange forskellige industrier og brancher. Har beskæftiget sig med vurdering af og handel med adskillige virk-somheder samt kapitalfremskaffelse, herunder også rekonstruktion af virksomheder. Har praktisk erfaring med transaktioner indenfor service, international engroshandel, kemisk industri/overfladebehandling, indu-striel luftrensning m.fl.

linkedin