Finansiering

Finansiering

Vores kompetencer inden for kapitalfremskaffelse er baseret på solid erfaring fra rådgivning af en lang række virksomheder i forbindelse med opgaver for danske og internationale koncerner. Vi har gode kontakter til en lang række danske og udenlandske kapitalfonde samt til banker og andre finansielle investorer/långivere.

Vi udfører opgaver i forbindelse med fremskaffelse af både egenkapital og fremmedkapital:

Egenkapital

Ved fremskaffelse af egenkapital fra finansielle investorer er vores opgave, som ved et salg af virk-somheden, at få præsenteret virksomheden på bedst mulige måde og synliggøre de forretningsmæssige og strategiske muligheder. Et delvist salg med udvidelse af ejerkredsen rejser en række væsentlige spørgsmål, som eksisterende ejere grundigt bør analysere og overveje forud for kontakt til potentielle investorer.

Vi udfører bl.a. følgende opgaver i forbindelse med fremskaffelse af ny egenkapital:

  • En forretningsmæssig og finansiel analyse som grundlag for værdivurderingen af virksomheden
  • Opbygning af en salgscase med salgsmateriale med henblik på en præsentation af virksomheden og de grundlæggende value drivers
  • Identifikation af mulige investorer med den rette profil
  • Planlægning og styring samt koordinering til andre rådgivere i processen
  • Kontakt til og forhandling med mulige investorer
  • Bistand ved både indledende og afsluttende kontraktforhandlinger sammen med øvrige rådgivere samt gennemførelse af transaktionen.

Fremmedkapital

I forbindelse med opkøb af virksomheder eller andre større kapitalkrævende projekter tilbyder vi rådgivning uafhængig af kapitalinteresser baseret på erfaringer fra tilsvarende opgaver og virksomhedsoverdragelser.

Vi udfører bl.a. følgende i forbindelse med fremskaffelse af ny fremmedkapital:

  • Analyse af kapitalbehov, arbejdskapital, gældskapacitet og strukturering af kapitalstrukturen samt udarbejdelse af forslag til løsning heraf
  • Udarbejdelse af præsentationsmateriale til banker eller andre udbydere af lånefinansiering
  • Identifikation af banker m.v. med mulig interesse for casen samt varetagelse af kontakten til disse, herunder afdækning af mulige konstellationer af udbydere af lånefinansiering
  • Forhandling af vilkår med udbyderne af lånefinansiering.
Skal vi hjælpe med finansiering?